Logo Yael Bleu.jpg

©2019 by TWELVE ADVISORY. Edited by yaelgraphicdesigner.com

השירותים שלנו

כישורים המציעים תמיכה מלאה ובטוחה בלקוחותינו תוך שמירה על מגבלות התקציב

הערך המוסף שלנו

שירותי עסקה

ייעוץ מומחים 

Twelve Advisory מציעה ללקוחותיה התמחות פיננסית מתקדמת במצבים בהם הסיכונים הפיננסיים והאנושיים גבוהים, במיוחד בתהליכים מורכבים כגון רכישות, מכירת עסקים, מימון מחדש, הערכת נכסים או חברות והתדיינות משפטית. לאחרונה, השקענו רבות בחיזוק שירותי הנדל"ן והתשתיות שלנו.

מידוד

הגשימו את המטרות שלכם

שירות המידוד שלנו מיועד לספק נתונים אמינים בסביבה עסקית המאופיינת בחוסר וודאות, כדי לשרת את כל הגורמים המעורבים בפתרון האתגרים איתם מתמודדות החברות.

מידוד ותת-ביצועים

ארגון מחדש של התפעול והמהפך

טרנספורמציה

הרחיבו את העסק שלכם

צוות הטרנספורמציה תומך במשקיעים ובמנהלי התחומים בחברות ובתאגידים בינוניים בהתמודדות עם האתגרים שלפני ואחרי ביצוע העסקה ובמצבים בהם נדרשת יצירת מהפך.