Logo Yael Bleu.jpg

©2019 by TWELVE ADVISORY. Edited by yaelgraphicdesigner.com

בואו לגלות את

 TWELVE ADVISORY

תחושה של יוזמה וגישה ייחודית, המתפתחת כל העת להתאמה מושלמת לכל מצב.

Twelve Advisory שמה לה כמטרה עליונה לעלות על ציפיות הלקוח תוך נקיטת גישה גמישה, פרואקטיבית ויעילה.

אנו מקפידים לשמור על דרישות הסודיות של לקוחותינו, ופועלים עימם בשיתוף כדי להתמודד עם הדרישות של כל תרחיש ייחודי.

איכות השירותים שלנו והכבוד שאנו רוחשים כלפי כל משימה פרטנית הופכים את Twelve Advisory לשותפה אמינה ומהימנה ביותר.

Twelve Advisory משקיעה בפיתוח המקצועי של הסגל שלה תוך הקניית אחריות אישית וטיפוח הרוח היזמית כאחד מערכי הליבה שלנו.

הנחלת הידע והניסיון המקצועי לסגל העובדים שלנו היא בבסיס חזונה של Twelve Advisory, ותורמת הן לצמיחתנו המתמשכת והן לשמירה על עצמאותנו.

השירותים שלנו

Twelve Advisory מסייעת ומייעצת לכם בשלבים הקריטיים בחיי החברה

Twelve Advisory מתערבת בשלבי המפתח בחיי החברה, בפרט במהלך שלבים כגון הרכישה או העברת פעילויות, הצורך במידוד פיננסי או תפעולי, או במהלך פרויקט הטרנספורמציה, תוכנית שיפור הביצועים או המהפך.

group-big-300x300.png
restructuring icon-01.png
transformation icon.png

שירותי עסקה

ארגון מחדש

טרנספורמציה

Brainstorming

שירותי עסקה

Twelve Advisory מציעה ללקוחותיה התמחות פיננסית מתקדמת במצבים בהם הסיכונים הפיננסיים והאנושיים גבוהים, במיוחד בתהליכים מורכבים כגון רכישות, מכירת עסקים, מימון מחדש, הערכת נכסים או חברות והתדיינות משפטית. לאחרונה, השקענו רבות בחיזוק שירותי הנדל"ן והתשתיות שלנו.

Business Meeting

(בנצ'מרק)

שירות הבנצ'מרק שלנו מיועד לספק נתונים אמינים בסביבה עסקית המאופיינת בחוסר וודאות, כדי לשרת את כל הגורמים המעורבים בפתרון האתגרים איתם מתמודדות החברות. 

בנצ'מרקינג ותת-ביצועים

ארגון מחדש של התפעול והמהפך

Groupe de Business

טרנספורמציה

צוות הטרנספורמציה תומך במשקיעים ובמנהלי התחומים בחברות ובתאגידים בינוניים בהתמודדות עם האתגרים שלפני ואחרי ביצוע העסקה ובמצבים בהם נדרשת יצירת מהפך.

צור קשר

+972 3-6037592‬‬

7 Ze'ev Jabotinsky St Ramat Gan, Israël